× بستن تبلیغات
جستجوی آرشیو " اثر حشكی Drought effect"
اکتبر
18
2017

دانلود دانلود مقاله بیماری های فیزیولوژیک یا غیر عفونی

دانلود مقاله بیماری های فیزیولوژیک یا غیر عفونی بیماری های فیزیولوژیك به بیماری هایی گفته می شود مكه قابلیت سرایت به سایر گیاهان را ندارند بیماریهای غیرعفونی شامل تنش های حرارتی شدید و ناگهانی مانند گرما و سرما، تغییرات شدید PH خاك، كمبود یا بیشبود عنماصر كم مصرف یا پر مصرف خاك، عوامل نامساعد آب و هوایی مثل تگرگ و صاعقه، كمبود اكسیژن و سموم طبیعی و شیمیایی موجود در محیط و بالاخره آلودگی هوا […]

نوشته‌های تازه

× بستن تبلیغات