× بستن تبلیغات
دسامبر
2
2017

دانلود مبانی نظری و پیشینه تحقیق شهروندی سازمانی

دانلود مبانی نظری و پیشینه تحقیق شهروندی سازمانی
دسته: روانشناسی و علوم تربیتی
بازدید: 6 بار

فرمت فایل: docx
حجم فایل: 163 کیلوبایت
تعداد صفحات فایل: 109

دانلود مبانی نظری و پیشینه تحقیق شهروندی سازمانی

قیمت فایل فقط 28,000 تومان

خرید

رفتارهای ضدتولید

رفتارهای ضدتولید به عنوان یک حوزه‌ی مهم به شمار می‌رود که علاقه به این حوزه را در میان پژوهشگران، مدیران و عموم مردم به وجود آورده است. رفتارهای ضدتولید تحت نوشته‌ها و عناوین مختلف و همچنین دیدگاه‌های متنوعی مثل: پرخاشگری[1] (فوکس و اسپکتور،1999: نیومن و بارون[2]، 1997) رفتارهای انحرافی[3] (هالینجر[4]،1988: رابینسون و بنت[5]،1995) رفتارهای تلافی‌جویانه[6] (اسکارلیکی و فوگر[7]،1997) و انتقام[8] (بیس، تریپ و کرامر[9]،1997، به نقل از پرتو،1389) مطالعه شده است.

یک بازبینی از مقیاس‌های گوناگون استفاده‌شده به وسیله‌ی گروه‌های مختلفی از پژوهشگران در همه مطالعاتشان نشان می‌دهد که محتوای هر یک از آن‌ها با مجموعه‌ای از رفتارها همپوشی دارد که شامل کنش‌های ناهمخوانی است که هدف‌های مختلفی را دارند. پژوهشگران در اغلب موارد یک فهرستی از رفتارها را در یک شاخص واحد و یا بیشتر از دو شاخص ترکیب می‌کنند، تمایز تنها بین رفتارهای معطوف به سازمان و معطوف به افراد در سازمان می‌باشد. به عنوان نمونه رفتارهای متفاوتی همچون انتشار شایعات و سرقت از همکاران یا دیر آمدن سرکار و تخریب کردن اموال سازمان در داخل یک شاخص واحد با هم ترکیب شده‌اند. تعدادی از پژوهشگران رفتارهای ضدتولید را به طبقات خاص‌تری تقسیم کرده‌اند (اسپکتور، فوکس، پنی، بروسما و کسلر[10]،2006).

در تمام سازمان‌های بزرگ، تقریباً در هر روز تعدادی از کارکنان دیرتر از موعد مقرر به محل کار می‌روند، برخی از آن‌ها کل یک روز کاری را غیبت می‌کنند و عده‌ای نیز برای همیشه شغل خود را رها می‌سازند. معنای تمام این رفتارها، عدم حضور کارمند در محل کار طی ساعات زمان‌بندی شده یا در اوقات مورد نیاز است، چه این عدم حضور موقتی باشد، مثل تأخیر و غیبت، یا همیشگی مثل رها کردن شغل. اکثر محققان، این رفتارها را پدیده‌ای مرتبط با عوامل دیگر تلقی کرده‌اند، به طور مثال، برخی از پژوهشگران، غیبت و ترک شغل را واکنش‌هایی در برابر نارضایتی شغلی دانسته‌اند. (میترا، جنکینز وگوبتا1992 نقل از اسپکتور2003) هردو رفتار ممکن است یک اقدام واکنشی برای فرار موقتی یا دائمی از موقعیتی باشد که کارمند آن را ناخوشایند می‌داند. نمونه‌های کارمندان خشمگینی که به همکاران و خودشان تیراندازی کرده‌اند، توجه ملی را به خشونت کارمندان جلب کرده است. گرچه این رفتارهای افراطی بسیار نادر هستند و معمولاً به حوزه‌ی روان‌شناسی بالینی یا جرم‌شناسی مربوط می‌شوند، اما رفتارهای کمتر افراطی که می‌توانند خسارت‌هایی بر سازمان وارد کنند، یکی از حوزه‌های مهم روان‌شناسی صنعتی-سازمانی است. رفتارهای شغلی مخرب که غالباً رسانه‌ها آن را «خشم اداری» نامیده‌اند به اقداماتی اشاره دارد که هدف آن آسیب زدن به سازمان و سایر افراد سازمان، مثل همکاران، سرپرستان و مشتریان است. این رفتارها شامل: خشونت، خصومت و بدرفتاری مستقیم با همکاران، تخریب اموال سازمان، اشتباه‌کاری‌های عمدی، سرقت و انزواطلبی است خرابکاری و سرقت را یکی از مشکلات مهم سازمان تشخیص داده‌اند. خرابکاری یعنی تخریب اموال یا کار که هزینه‌های مستقیم و غیرمستقیمی برای سازمان دربردارد. (اسپکتور،2006).

2-1-1 تعاریفی از رفتارهای ضدتولید

رابینسون و بنت «رفتار ضدتولید را یک رفتار ارادی می‌دانند که طی آن هنجارهای مهم سازمان شکسته می‌شوند و تهدیدی برای سازمان، اعضایش و یا هردو می‌باشد»(1995، ص555).

«به هر یک از اعمال کارکنان، که منجر به آسیب رساندن به سازمان یا صدمه زدن به اعضای سازمانی شود، رفتار ضدتولید گفته می‌شود.»(دالال[11]،2005، ص1242).

رفتارهای ضدتولید مجموعه‌ای از اعمال متمایز و روشنی هستند که ویژگی‌های مشترکی دارند، آن‌ها ارادی و آسیب رسانند و یا قصد دارند به سازمان‌ها و یا اعضاء سازمان همانند: همکاران، مشتریان و سرپرستان آسیب برسانند. (اسپکتور و همکاران،2006، ص446).

2-1-2 رفتارهای ضدتولید چگونه طبقه‌بندی شده‌اند؟

با توجه به اینکه رفتارهای ضدتولید به طور کلی رفتارهای عمومی می‌باشند که آسیب یا قصد آسیب رساندن به سازمان‌ها و اعضاء آن‌ها را دارند. پژوهش‌های زیادی در این زمینه صورت گرفته است. بعضی از این پژوهش‌ها دقیقاً روی یک رفتار مشخص همانند: غیبت (دالتون و مسچ[12]،1991)، بدرفتاری کردن با ارباب‌رجوع (پرلو و لاتهام[13]،1993) یا سرقت (گرین برگ[14]،1990) متمرکز هستند (به نقل از پرتو،1389). درحالی‌که رفتارهای ناهمخوان دیگر داخل طبقات وسیع‌تر مختلط شده است (چن[15] و اسپکتور،1992: هاسنچ[16]،1998 به نقل از پرتو،1389).

پژوهشگران بسیاری هرچند شکل‌های مختلفی از رفتارهای ضدتولید را در داخل یک شاخص ترکیب می‌کنند (میلز و همکاران[17]،2002: پنی[18] و اسپکتور،2002)، اما ممکن است در دوره‌های متفاوتی صورت گرفته باشد مثل انتقام. در برخی موارد یک استدلال ویژه‌ای ساخته شده بود که همه رفتارها در زیر یک ساختار واحد نشان داده شده بود که آن هم به وسیله پشتیبان رد شده بود. برای مثال فوگر و اسکارلیکی[19] (2005) دریافتند که نظریه انتقام پاسخ به بی‌عدالتی می‌باشد که می‌تواند به شکل‌های مختلفی صورت بگیرد که این اشاره دارد بر اینکه شکل‌های مختلف رفتاری انتقام می‌تواند قابل‌تغییر باشد و می‌تواند بر اساس فرصت انتخاب شده باشد. به هر حال این پرسش وجود دارد که آیا همه شکل‌های رفتارهای ضدتولید که سابق وجود داشتند یکسان هستند و بدین‌سان ممکن است در ایجاد شاخص‌های چندگانه مفید باشد تا اینکه همه‌ی آیتم‌ها در یک شاخص قرار داده شوند. برای مثال فوکس و همکاران[20] (2001) دریافتند که بی‌عدالتی بیشتر منجر به رفتارهای ضدتولید مستقیم نسبت به افراد می‌شود. لی[21] و اسپکتور نشان دادند که تعارض با کارکنان احتمالاً بیشتر منجر به رفتارهای ضدتولید مستقیم نسبت به سازمان می‌شود (اسپکتور و همکاران[22]،2006).

2-1-2-1 دسته‌بندی رفتارهای ضدتولید از نگاه اسپکتور و همکاران (2007)

اسپکتور و همکاران رفتارهای ضدتولید را بر اساس اهدافشان به دو دسته تقسیم کرده‌اند که شامل:

الف: رفتارهای ضدتولید نسبت به افراد[23]

«رفتارهای ضدتولید نسبت به افراد به عنوان رفتارهای عمدی و از روی میل کارکنان که به افراد سازمان آسیب وارد می‌کند» تعریف می‌شود.

ب: رفتارهای ضدتولید نسبت به سازمان[24]

«رفتارهای ضدتولید نسبت به سازمان به عنوان رفتار عمدی و از روی میل کارکنان که سبب آسیب‌رسانی و ضربه به سازمان می‌شود» تعریف می‌گردد (به نقل از مهداد،1387، ص153).

2-1-2-2 طبقه‌بندی رفتارهای ضدتولید از نگاه گرایز(1999)

گرایز (به نقل از مهداد،1389) 87 رفتار مجزای ضدتولید را شناسایی و با استفاده از تکنیک تحلیل عاملی در 11 طبقه ارائه نموده است.

–         دزدی و رفتارهای مرتبط مانند: سرقت نقدی یا جنسی، استفاده نادرست از تخفیف‌های خاص کارکنان، بخشیدن کالا یا خدمات سازمان.

–         تخریب لوازم و تجهیزات مانند: آسیب یا تخریب تجهیزات، خرابکاری در تولید.

–         استفاده نادرست از اطلاعات: مانند لو دادن اطلاعات محرمانه، ارائه اطلاعات غلط.

–         استفاده نادرست از زمان و منابع مانند: هدر دادن زمان، انجام امور شخصی در زمان کار، دست‌کاری در زمان ورود و خروج.

–         رفتار ناایمن مانند: عدم تبعیت از قوانین ایمنی، شکست در یادگیری اصول و روش‌های ایمنی.

–         حضور کم در محیط کار مانند: غیبت‌ها و تأخیرهای غیرموجه، استفاده نادرست از مرخصی پزشکی.

–         کیفیت کار پایین مانند: انجام آگاهانه کار به صورت کند و بدون کیفیت.

–         استفاده از الکل مانند: استفاده از مشروبات الکلی در محیط کار، مست آمدن بر سر کار.

–         استفاده از داروهای مخدر مانند: همراه داشتن، استفاده و فروش داروهای مخدر در محیط کار.

–         رفتارهای کلامی نامناسب مانند: جدل با مشتریان، آسیب کلامی به همکاران.

–         رفتارهای جسمانی نامناسب مانند: حملات جسمانی به همکاران، دسترسی جسمانی به همکاران (به نقل از مهداد،1387).

2-1-3 ابعاد پنج‌گانه رفتارهای ضدتولید

بسیاری از اثرات رفتارهای ضدتولید ریشه در مطالعه‌ی پرخاشگری انسان دارد و این چنین نظریه‌ها، بیشتر هیجانات منفی مثل خشم و یا ناکامی در پاسخ به شرایط محیطی را با پیشینه‌ی روان‌شناختی اجتماعی (اندرسون[25] و همکاران،1995: برکویتز[26]،1998) و محیط کار (فوکس و اسپکتور،1999) پیوند می‌دهند. به علاوه زمانی که دامنه‌ی شرایط به طور ناگهانی نسبت به دامنه‌ی وسیعی از فشارزاهای شغلی بسط یافت باعث به وجود آمدن هیجانات منفی متنوعی می‌شود (فوکس و همکاران[27]،2001).

شباهت‌هایی بین الگوهای مبتنی بر پرخاشگری و الگوهای متمرکز بر بی‌عدالتی وجود دارد، به این دلیل که نقش هیجانات منفی در پاسخ به موقعیت‌های ادراک‌شده مهم می‌باشد (فوگر و اسارلیکی،2005).

پیشینه پرخاشگری بین دو شکل اصولی پرخاشگری یعنی انگیزه خصمانه در مقابل پرخاشگری وسیله‌ای، تمایز قائل شده‌اند. پرخاشگری خصومت‌آمیز با هیجانات منفی، بیش از همه به طور نمونه خشم که اغلب به صورت تکانشی و صدمه زدن است به عنوان انگیزه‌ی اولیه همبسته است و پرخاشگری وسیله‌ای با هیجانات همبسته نیست و بیشتر با اهداف کلی صدمه زدن همبسته است (برکویتز،1998).

اندرسون و بوشمن[28] (2004) دریافت کردند که انگیزه ابتدایی پرخاشگری صدمه زدن می‌باشد اما انگیزه‌ی انتهایی آن سرقت می‌باشد. در حقیقت برخی پژوهشگران شکل‌هایی از پرخاشگری مثل رفتار تلافی‌جویانه سازمانی (فوگر و اسکارلیکی،2005) و انتقام (بیس و تریپ،2005) که ممکن است کنش عملی یا موافق پرخاشگری وسیله‌ای نتیجه دهد را اضافه کردند (به نقل از پرتو،1389).


[1] Agression

[2] Neumanand Baron

[3] Deviance

[4] Hollinger

[5] Robinson and Bennett

[6] Retaliation

[7] Skarlicki and Folger

[8] Revenge

[9] Bies, Tripp and Kramer

[10] Spector,Fox,Penney,Bruursema & Kessler

[11] Dalal

[12] Dalton and Mesch

[13] Perlow & Latham

[14] Greenberg

[15] Chen

[16] Hanisch

[17] Mliles et al

[18] Penney

[19] Folger & Skarlicki

[20] Fox at al

[21] Lee

[22] Spector et al

[23] CWBtoward individuas

[24] CWBtoward organization

[25] Anderson at al

[26] Berkowitz

[27] Fox,Spector & Milws

[28] Anderson & Bushman

قیمت فایل فقط 28,000 تومان

خرید

برچسب ها : دانلود مبانی نظری شهروندی سازمانی , پیشینه تحقیق شهروندی سازمانی , شهروندی سازمانی

لینک منبع

The post دانلود مبانی نظری و پیشینه تحقیق شهروندی سازمانی appeared first on سایت مقاله.

لینک منبع و پست :

دانلود مبانی نظری و پیشینه تحقیق شهروندی سازمانی


https://sitemaghale.000webhostapp.com/%d8%af%d8%a7%d9%86%d9%84%d9%88%d8%af-%d9%85%d8%a8%d8%a7%d9%86%db%8c-%d9%86%d8%b8%d8%b1%db%8c-%d9%88-%d9%be%db%8c%d8%b4%db%8c%d9%86%d9%87-%d8%aa%d8%ad%d9%82%db%8c%d9%82-%d8%b4%d9%87%d8%b1%d9%88%d9%86/

تدوین مبانی نظری – مدیراما
modirama.ir/تدوین-مبانی-نظری/‎Cachedفرض کنید که موضوع پایان نامه شما «بررسی اثر سرمایه اجتماعی و سرمایه فکری بر
روی به اشتراک گذاری دانش در سازمان» باشد. بنابراین لازم است تا در فصل دوم پایان
نامه خود بر روی این سه موضوع یعنی سرمایه اجتماعی، سرمایه فکری و تسهیم دانش ،
مبانی نظری و پیشینه پژوهش بنویسید. فصل دوم پایان نامه های کارشناسی ارشد
مدیریت …
مبانی نظری فصل دوم پایان نامه مدیریت | mahtab fathi | Pulse | LinkedIn
https://www.linkedin.com/…/مبانی-نظری-فصل-دوم-پایان-نامه-مدیریت-mahtab-fathi‎Cached28 سپتامبر 2017 … فرض کنید که موضوع پایان نامه شما «بررسی اثر سرمایه اجتماعی و سرمایه فکری بر
روی به اشتراک گذاری دانش در سازمان» باشد. بنابراین لازم است تا در فصل دوم پایان
نامه خود بر روی این سه موضوع یعنی سرمایه اجتماعی، سرمایه فکری و تسهیم دانش ،
مبانی نظری و پیشینه پژوهش بنویسید. فصل دوم پایان نامه های …
مبانی نظری رفتار شهروندي سازماني (فصل دوم پایان نامه)+بسته 10 …
iranque.ir/…پایان-نامه/…پایان-نامه/309-مبانی-نظری-رفتار-شهروندي-سازماني-فصل-دوم-پایان-نامه-بسته-10-تایی-مقالات-مرتبط.html‎Cached
Similar11 ژوئن 2015 … مبانی نظری رفتار شهروندي سازماني (فصل دوم پایان نامه)+بسته 10 تایی مقالات
مرتبط. … حجم فایل ها: 338 کیلوبایت فایل مبانی نظری در قالب ورد و 4.21 مگابایت
بسته مقالات فارسی رفتار شهروندي سازماني در قالب PDF (کل فایلها در قالب یک
فایل زیپ قابل دانلود می باشد.) … 1) رفتارهاي مشاركتي و تاریخچه.
[PDF] ﻓﺼﻞ دوم ﭘﮋوﻫﺶ ي و ﭘﯿﺸﯿﻨﻪ ﻧﻈﺮي ﯽ ﻧﺎﻣﺒ – دانشگاه آزاد اسلامی واحد سنندج
www.iausdj.ac.ir/research/DocLib14/مریم%20شمس/فصل%20دوم.pdf‎Similar2 ژانويه 2013 … اﻫﻤﯿﺖ. ﺷﻬﺮوﻧﺪان. ﺑﻪ. ﻋﻨﻮان. ﯾﮑﯽ. از. ﻣﻨﺎﺑﻊ. ﺑﺴﯿﺎر. ﻣﻬﻢ. ﺳﺎزﻣﺎن. درك. ﺷﺪه. اﺳﺖ،. رﻓﺘﺎر. آﻧﻬﺎ. ﻫﻢ. ﻣﯽ. ﺗﻮاﻧﺪ.
ﺑﺴﯿﺎر. ﺑﺎ. اﻫﻤﯿﺖ. ﺗﻠﻘﯽ. ﺷﻮد ﺑﻪ. ﻃﻮر. ﮐﻠﯽ. رﻓﺘﺎر. ﺷﻬﺮوﻧﺪي. ﯾﮏ. ﻧﻮع. رﻓﺘﺎر. ارزﺷﻤﻨﺪ. و. ﻣﻔﯿﺪ … ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ.
ﻣﻄﺮح. ﻣﯽ. ﺷﻮد و در. ﺑﺨﺶ ﭼﻬﺎرم ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﻣﻮﺿﻮع. ﭘﮋوﻫﺶ. ؛. در داﺧﻞ. و ﺧﺎرج ﮐﺸﻮر،
در ﺑﺨﺶ ﭘﻨﺠﻢ ﻧﺘﯿﺠﻪ. ﮔﯿﺮي از ﻣﺒﺎﻧﯽ ﻧﻈﺮي ﭘﮋوﻫﺶ. و ﻧﻬﺎﯾﺘﺎ در. ﺑﺨﺶ ﺷﺸﻢ ﭼﺎرﭼﻮب ﻧﻈﺮي …
دانلود مبانی نظری پژوهش درباره خشونت – پروژه مطالعه و کتابخوانی
www.iranprojhe.com/…مبانی-نظری/898-دانلود-مبانی-نظری-پژوهش-درباره-خشونت.html‎Cachedبا توجه به این نظریه، علت خشونت مردان علیه زنان وابسته به فرهنگی است که افراد در
آن زندگی می کنند وقتی در جامعه ای هنجارها و ارزش های فرهنگی خشونت مرد علیه همسرش را
مورد تایید قرار دهد. پیشینه داخلی و خارجی: دارد منابع فارسی: دارد منابع لاتین: دارد
نوع فایل: Word قابل ویرایش تعداد صفحه: 28. برای دسترسی به فایل ورد WORD …
مبانی نظری نظریه‌ شکاف آگاهی با پیشینه
www.iranprojhe.com/…مبانی-نظری/3705-مبانی-نظری-نظریه‌-شکاف-آگاهی-با-پیشینه.html‎Cachedمبانی نظری نظریه‌ شکاف آگاهی با پیشینه : اطلاعات یک منبع است. اطلاعات ارزش دارد
و به افراد امکان کارهایی را می‌دهد که در صورت (نبودن آن) نمی‌توانستند انجام دهند.
دانلود پایان نامه بررسي رابطه بین رفتار شهروندي سازمانی و تعهد …
www.prozhe.com/بررسي-رابطه-بین-رفتار-شهروندي-سازمانی‎Cached
Similar11 آگوست 2014 … مباني نظري تعهدسازماني. پيشينه تحقيق. عنوان صفحه. پيشينه خارج از كشور.
پيشينه داخل كشور. فصل سوم : ( روش تحقيق ). مقدمه. روش تحقيق. جامعه آماری و روش
نمونه گيري : روش گردآوری اطلاعات (میدانی، کتابخانه‌ای و غیره):. ابزار اندازه گیری:
پرسشنامه رفتار شهروندي سازمانی. پرسشنامه تعهد سازمانی. شیوه اجرای …
مبانی نظری و ادبیات آماده پایان نامه رفتار شهروندی سازمانی
dlxc.sellfile.ir/prod-160183-مبانی+نظری+و+ادبیات+آماده+پایان+نامه+رفتار+شهروندی+سازمانی.html‎Cached
Similarمبانی نظری و ادبیات آماده پایان نامه: رفتار شهروندی سازمانی. … این فایل حاوی 47
صفحه از ادبیات آماده و پیشینه تحقیق درباره رفتار شهروندی سازمانی است که برای
فصل 2 یک پایان نامه کارشناسی ارشد مورد استفاده قرار گرفته است. عناوین فصل: …
ضمناً پرسشنامه رفتار شهروندی سازمانی از لیست پرسشنامه آماده قابل دانلود می باشد.
[DOC] ” شناسايي عوامل موثر بر بکارگيري تجارت الکترونيکي: مطالعه بين …
https://tmj.um.ac.ir/index.php/manag/article/download/2581/602‎Cached
Similarنظريه سبک رهبري تحول آفرين يکي از چارچوبهاي نظري در دنيا است، که از سوي برنز[
5] (1978) و بس[6] (1985) مطرح شده است. … هدف از انجام اين تحقيق سنجش سبک رهبری
تحول آفرین و مهمتر از آن، پيدا كردن دلايلي دال بر وجود رابطه بين سبک رهبری تحول
آفرین مدیران و رفتار شهروندی سازمانی کارکنان … 2- مباني نظري و پيشينه تحقيق.
سایت من
shop.arcofile.com/‎Cachedدانلود کامل مبانی نظری و پیشینه تحقیق سبک های شناختی 37 صفحه و قابل ویرایش
. قیمت : 14,000 تومان. توضیحات بیشتر دریافت فایل · دانلود مبانی نظری و
پیشینه تحقیق رفتار شهروندی سازمانی. دانلود مبانی نظری و پیشینه تحقیق رفتار
شهروندی سازمانی 36 صفحه – مفهوم رفتار شهروندی برای اولین بار توسط افرادی نظیر.
دانلود مبانی نظری مدیریت دانش فرمت ورد+فایل PDF رایگان – کلوب
www.cloob.com/u/mors79/123828377‎Cached23 مه 2016 … دانلود مبانی نظری مدیریت دانش فرمت ورد فصل دوم پایان نامه (مبانی نظری و پیشینه
تحقیق)، بخش اول پیرامون موضوع مدیریت دانش بوده و شامل مطالبی در رابطه با تعریف
مدیرت دانش، سیستم های مدیریت دانش، نقش افراد در مدیریت دانش و عوامل کلیدی
موفقیت مدیریت دانش می باشد. جهت دانلود رایگان فایل PDF مبانی …
عمومی – فایل های دسته بندی عمومی – صفحه 1
arcofile.com/group/353/عمومی‎Cachedدانلود مبانی نظری و پیشینه تحقیق رفتار شهروندی سازمانی 36 صفحه – مفهوم رفتار
شهروندی برای اولین بار توسط افرادی نظیر. دریافت. 14,000 تومان مبانی نظری و
پیشنه تحقیق · دانلود فایل مبانی نظری و پیشینه تحقیق دلبستگی. فایل مبانی
نظری و پیشینه تحقیق دلبستگی 35 صفحه و آ ماده پرینت. دریافت. 14,500 تومان
مبانی …
نتایج جستجو برای «دانلود کادر آماده نقشه اتوکد»
shop.arcofile.com/search/دانلود-کادر-آماده-نقشه-اتوکد‎Cachedدانلود مبانی نظری و پیشینه تحقیق عملکرد تحصیلی word · دانلود مبانی نظری و
پیشینه تحقیق عزت نفس · مبانی نظری و پیشینه تحقیق شیوه های فرزندپروری ·
فایل مبانی نظری و پیشینه تحقیق شادکامی · مبانی نظری و پیشینه تحقیق سواد
رسانه ای word · دانلود مبانی نظری و پیشینه تحقیق سلامت روان word · دانلود فایل
مبانی …
مبانی نظری رفتار شهروندی سازمانی (فصل دوم پایان نامه) – پی فایل
payfile.org/product-10370-1.aspx‎Cached
Similarدانلود مبانی نظری رفتار شهروندی سازمانی (فصل دوم پایان نامه) در قالب فایل word در
حجم 11 صفحه بطور کاملاً ویراش شده و آماده ارائه به همراه منابع استفاده شده و … ———–
—————————————————–. بخشی از متن : تاریخچه رفتار شهروندی
سازمانی: اصطلاح رفتار شهروندی سازمانی برای اولین بار توسط باتمان و ارگان (1983)

نمونه ای از مقدمه، مبانی نظری و پیشینه پژوهش – علمی، آموزشی، اطلاع …
mehdisaneiphd.blogfa.com/post/100‎Cached
Similarبه عبارت ديگر، اين پژوهش به دنبال پاسخ دادن به اين سؤال است كه آيا بين سبک
رهبری تحول آفرین مدیران و رفتار شهروندی سازمانی کارکنان جامعه مورد مطالعه رابطه
وجود دارد؟ 2- مباني نظري و پيشينه تحقيق. رهبري تحول آفرين. يكي از دغدغه هاي
سازمان ها و پژوهشگران در چهار دهه پيش، رهبري بوده است و تلاش شده اين پديده را با يك
سري از …
[PDF] ﺗﺄﺛﻴﺮ ﻋﺪاﻟﺖ ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ ﺑﺮ رﻓﺘﺎر ﺷﻬﺮوﻧﺪي ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ و ﺑﺮرﺳ
mri.modares.ac.ir/article_2548_5662d4d5dca85e0f9a0f23694bb5d1e2.pdf‎Cached
Similar4 آوريل 2010 … ﭘﻴﺸﻴﻨﻪ ﻧﻈﺮي و ﻓﺮﺿﻴﻪ. ﻫﺎي ﭘﮋوﻫﺶ. 2-1-. رﻓﺘﺎر ﺷﻬﺮوﻧﺪي ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ. ﻣﻔﻬﻮم رﻓﺘﺎر ﺷﻬﺮوﻧﺪي ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ اوﻟﻴﻦ ﺑﺎر
ﺗﻮﺳﻂ ﺑﺎﺗﻤﺎن و ارﮔﺎن در اواﻳﻞ دﻫﻪ. 1980. ﻣﻴﻼدي. ﺑﻪ دﻧﻴﺎي ﻋﻠﻢ اراﺋﻪ ﺷﺪ . ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت اوﻟﻴﻪ ….. ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﺒﺎﻧﻲ
ﻧﻈﺮي و ﭘﻴﺸﻴﻨﻪ ﻣﻮﺿﻮع ﻣﻲ. ﺗﻮان ﻣﺪل ﻣﻔﻬﻮﻣﻲ زﻳﺮ را اراﺋﻪ ﻛﺮد ﻛﻪ. ﻓﺮﺿﻴﻪ. ﻫﺎي ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻧﻴﺰ ﺑﺮ. اﺳﺎس آن ﺷﻜﻞ
ﻣﻲ. ﮔﻴﺮد. (. ﺷﻜﻞ. ).1. ﺷﻜﻞ. 1. ﻣﺪل ﻣﻔﻬﻮﻣﻲ ﺗﺤﻘﻴﻖ. ﺷﺨﺼﻴﺖ ﺳﺎﻟﻢ. ﻋﺪاﻟﺖ ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ.
[PDF] اصل مقاله (325 K)
https://journals.ut.ac.ir/article_50385_b9926dff0ad97742ab62a30d6a7cb76a.pdf‎Cached
Similar28 سپتامبر 2013 … در واﻗﻊ، ﺳﺆال اﺻﻠﻲ اﻳـﻦ ﺗﺤﻘﻴـﻖ،. ﺑﺮرﺳﻲ راﺑﻄﺔ ﻣﻴﺎن ﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎي ﻓﺮﺳـﻮدﮔﻲ ﺷـﻐﻠﻲ، ﻓﺮﻫﻨـﮓ، ﺟـﻮ و رﻓﺘـﺎر
ﺷـﻬﺮوﻧﺪي ﺳـﺎزﻣﺎﻧﻲ و. ﻣﺪﻟﺴﺎزي رواﺑﻂ ﻣﻴﺎن اﻳﻦ ﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎﺳﺖ . در اداﻣﻪ ﺳﺎﺑﻘﺔ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﭘﻴﺸﻴﻦ، ﻣﺒﺎﻧﻲ ﻧﻈﺮي ﻫـﺮ
ﻳـﻚ از. ﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎي ﻣﺬﻛﻮر و روش ﺗﺤﻘﻴﻖ و ﻳﺎﻓﺘﻪ. ﻫﺎي. ﺣﺎﺻﻞ از آن ﻧﻴﺰ ﺑﻴـﺎن ﻣـﻲ. ﺷـﻮد . در اﻧﺘﻬـﺎ ﺑﺤـﺚ و. ﻧﺘﻴﺠﻪ.
ﮔﻴﺮي ﺣﺎﺻﻞ از ﻳﺎﻓﺘﻪ. ﻫﺎي ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻣﻄﺮح ﻣﻲ. ﮔﺮدد . ﭘﻴﺸﻴﻨﺔ ﭘﮋوﻫﺶ. ﭘﻴﺸﻴﻨﺔ ﻧﻈﺮي.
[PDF] ر ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ د ﻴﺮ رﻓﺘﺎر ﺷﻬﺮوﻧﺪي ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ ﺗﺄﺛ ، دﻛ – فصلنامه تعاون و کشاورزی
ajcoop.mcls.gov.ir/article_8886_6e2a56a14c3304c6fac27ec0d8aff985.pdf‎Cached
Similarﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﻮردي اداره ﻛﻞ ﺗﻌﺎون و واﺣﺪﻫﺎي ﺗﺎﺑﻌﻪ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن زاﻫﺪان. ﻛﺒﺮي ﺧﻮرﻧﮕﺎه. 1. ، دﻛﺘﺮ. ﺑﺪراﻟﺪﻳﻦ اورﻋﻲ
ﻳﺰداﻧﻲ. 2. ، دﻛﺘﺮ ﺳﻴﺪﻋﻠﻴﻘﻠﻲ روﺷﻦ. 3. ﺗﺎرﻳﺦ درﻳ. ﺎﻓﺖ. :5/3/90. ﺗﺎرﻳﺦ ﭘﺬﻳﺮش. :23/6/90. ﭼﻜﻴﺪه. در. دﻧﻴﺎي.
ﭘﺮ …. ﺛﻴﺮ رﻓﺘﺎر ﺷﻬﺮوﻧﺪي. د. ر ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ. اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ. ،. ﻛﻪ ﺧﻮد ﺑﺎﻋﺚ اﻓﺰاﻳﺶ ﻛﺎراﻳﻲ و در ﻧﺘﻴﺠﻪ رﺿﺎﻳﺖ ﺷﻬﺮوﻧﺪان
ﻣﻲ. ﺷﻮد. ،. ﺑﺮرﺳﻲ. ﮔﺮد .د. ﻣﺒﺎﻧﻲ ﻧﻈﺮي ﺗﺤﻘﻴﻖ. رﻓﺘﺎر ﺷﻬﺮوﻧﺪي ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ. رﻓﺘﺎر ﺷﻬﺮوﻧﺪي ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ. (OCB).
ارتباط حمایت های سازمانی ادراک شده با رفتار شهروندی سازمانی در …
download-thesis.com/…/ارتباط-حمایت-های-سازمانی-ادراک-شده-با-ر/‎Cachedفصل دوم: مبانی نظری و ادبیات تحقیق 2-1) مقدمه ای بر تئوری حمایت سازمانی: 16 2-2
) پیش بینی کننده های حمایت سازمانی 20 2-3) پیامد های حمایت سازمانی 26 2-4)
تفاوتهای جنسیتی و حمایت سازمانی 30 2-5) حمایت سازمانی و مدیریت ورزشی 31 2-6)
رفتارهاي مشاركتي و تاریخچه 32 2-7) رفتار شهروندی سازمانی 35 2-7-1) تعاريف
رفتار …
فروشگاه نیکو فایل
nikomarket.ir/‎Cached
Similarتاریخ : ۳۰ / آبان / ۱۳۹۶ · ادبیات و مبانی نظری یادگیری سازمانی تاریخ : ۳۰ / آبان /
۱۳۹۶ · ادبیات و مبانی نظری رفتار شهروندی […] تاریخ : ۳۰ / آبان / ۱۳۹۶ · برنامه
افزایش بازدید پست تلگرام بازدید : 1711 · پوسته فروشگاهی دانش فایل بازدید :
839 · دانلود افزونه چند فروشندگی ووکامرس […] بازدید : 761 · دانلود مقاله بررسی میزان
طلاق …
سایت دانلود پژوهش ها و منابع علمی
3o6.ir/‎Cachedسایت دانلود پژوهش ها و منابع علمی. سایت دانلود پژوهش ها و منابع علمی دانشگاهی فنی
تخصصی همه رشته ها – این سایت صرفا جهت کمک به گردآوری داده ها برای نگارش پژوهش
های علمی و صرفه جویی در وقت پژوهشگران راه اندازی شده است. Toggle navigation.
Home · درباره ما – تماس با ما · Home/ · سایت دانلود پژوهش ها و منابع علمی …
سیستم همکاری در فروش نگین فایل
neginfile.ir/‎Cached
Similarدانلود مبانی نظری-دانلود پیشینه پژوهش-دانلود فصل دوم پایان نامه-دانلود طرح توجیهی
علوم کامپیوتر.
[PDF] دریافت فایل
ganj.irandoc.ac.ir/articles/download_sparse/811821‎Cached1 فوریه 2017 … دانشکده. مدیریت. –. گروه. مدیریت بازرگانی. پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی
ارشد در. رشته. مدیریت. بازرگانی. گرایش. : “. بازاریابی. ” عنوان: بررسی تاثیر
بازاریابی داخلی بر بازارگرایی با نگرش به. شرکت. بیمه البرز. )شعب. ات شهر
تهران(. استاد راهنما: دکتر افسانه ملکمی. پژوهشگر. : سید محمد هادی پوالدگر.
مبانی نظری و پیشینه تحقیق عدالت سازمانی – آپارات

► 0:21https://www.aparat.com/v/gIA8u/مبانی_نظری_و_پیشینه_تحقیق_عدالت_سازمانی
24 Nov 2017 – 21 sec
saman برای دانلود مبانی نظری و پیشینه تحقیق عدالت سازمانی از لینک زیر استفاده کنید. https://goo.gl/1f2fwU مبانی نظری و پیشینه تحقیق …
آلبرت اینشتین – ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد
https://fa.wikipedia.org/wiki/آلبرت_اینشتین‎Cached
Similarپس از انتشار نظریه نسبیت خاص(۱۹۰۵) و نظریه نسبیت عام (۱۹۱۵)، اینشتین به
شهرت و اعتبار دست یافت و در دانشگاه‌های متعددی به تدریس و تحقیق پرداخت.
اینشتین تا سال ۱۹۳۲ مدیر انستیتوی فیزیک کایزر ویلهلم برلین آلمان و استاد
یکی از دانشگاه‌های برلین (Humboldt University of Berlin) بود. در این سال او ابتدا
چندین ماه در …
ساخت اهنگ – اورجینال – Bestofday.ir
www.bestofday.ir/reader/text/201712020502206437‎Cached44 دقیقه قبل … … با حلال خرید آنلاین و دریافت کاملترین فایل دانلود پاورپوینت (اسلاید) نظریه
آشوب دانلود فایل ( مبانی نظری و پیشینه مدیریت کیفیت) دریافت فایل اعتیاد 35
ص پرداخت و دانلود آنی فایل پایان نامه شیوه فرزندپروری و دشواری ها رفتاری در دانش
آموزان کاملترین فایل پروژه کارآفرینی فرآوری کارامل(به گنجایش 800 …
مبانی نظری و پیشینه تحقیق رفتار شهروندی سازمانی(فصل دوم تحقیق …
uniarticle.ir/مبانی-نظری-و-پیشینه-تحقیق-رفتار-شهروند-2/‎Cached2 ا کتبر 2017 … مبانی نظری و پیشینه تحقیق رفتار شهروندی سازمانی(فصل دوم تحقیق). دسته بندی
: پایان نامه و پروژه دانشگاهی » رشته مدیریت. جزئیات و دریافت. مبانی نظری و
پیشینه تحقیق رفتار شهروندی سازمانی(فصل دوم تحقیق). توضیحات: فصل دوم مقاله
کارشناسی ارشد و دکترا (پیشینه و مبانی نظری پژوهش). همرا با منبع …

فرستادن دیدگاه

نوشته‌های تازه

× بستن تبلیغات